ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
 
Η σύνδεση και η επιτήρηση του συστήματος σε 24ωρη βάση από τον υπερσύγχρονο Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου παρέχει την δυνατότητα να καταγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
 
 • Όπλιση ή αφόπλιση του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.
 • Αυτόματη όπλιση ή αφόπλιση.
 • Μερική όπλιση του συστήματος.
 • Μερική όπλιση του συστήματος, με αναγνώριση των ζωνών που έχουν γίνει BYPASS.
 • Συναγερμός και από ποία ζώνη έγινε.
 • Επαναφορά της ζώνης σε κατάσταση ηρεμίας μετά το συναγερμό.
 • Φωτιά και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.
 • Εξαναγκασμός αφόπλισης του συναγερμού υπό απειλή.
 • Ληστεία.
 • Ανάγκη για παροχή ιατρικής βοήθειας.
 • Διακοπή της τάσης του δικτύου των 220V και επαναφορά αυτής.
 • Χαμηλή τάση της μπαταρίας του συστήματος συναγερμού και επαναφορά αυτής.
 • Παρενόχληση πληκτρολογίου. Σε κάθε λανθασμένη προσπάθεια απομόνωσης του συναγερμού ή όταν κοπούν τα καλώδια του πληκτρολογίου.
 • Βλάβη της τηλεφωνικής γραμμής και αποκατάσταση αυτής.
 • Αυτόματο TEST.
 • Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να στείλει ο κεντρικός πίνακας συναγερμού.
 • Επιπρόσθετα μπορεί να κάνει:
 • Έλεγχο της όπλισης και αφόπλισης του συναγερμού, σε προκαθορισμένα ωράρια λειτουργίας του χώρου, με επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη.
 • Έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο ή σε ψυγεία που έχουν ανάγκη παρακολούθησης.
 • Οπτικό έλεγχο και καταγραφή του χώρου, μέσω τηλεφωνικής γραμμής και συστήματος CCTV.
 
Εκτός από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες η AlarmNet security προσφέρει στους συνδρομητές:
 
 • Aμεση ενημέρωση για τα συμβάντα και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες.
 • Ενημέρωση των αρχών ασφαλείας και των άλλων προσώπων που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης.
 • Πληροφορίες για το χειρισμό και τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας.
 • Αποστολή κατάστασης σημάτων και ενεργειών, με ταχυδρομείο ή Fax, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
 • Φύλαξη σημάτων και ενεργειών για διάστημα ενός έτους.