Η AlarmNet Security προμηθεύει και εγκαθιστά τα πλέον σύγχρονα συστήματα πρόσβασης (Access Control) προσώπων και χρονοπαρουσίας (Time Attendance). Με την λειτουργία τους, παρέχεται ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους και διαθέτουν τα στοιχεία εκείνα, που αφορούν την πρόσβαση και την μισθοδοσία των εργαζομένων. Η εφαρμογή πραγματοποιεί την αναγνώριση του ατόμου μέσω καρτών προσέγγισης και βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου)ενώ παράλληλα ενημερώνει το χρηστή με τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την χρονοπαρουσία του. Τα συστήματα έλεγχου πρόσβασης της AlarmNet Security αποτελούν την αιχμή της εξέλιξης στην ασφάλεια, προσφέροντας:
  • Προηγμένη ασφάλεια σε διαβαθμισμένους χώρους,
  • Άμεση καταγραφή δεδομένων απευθείας σε Η/Υ
  • Συμβατότητα με ήδη εγκαταστημένες εξωτερικές συσκευές (π.χ. συναγερμός, κάμερες),
  • Κατηγοριοποίηση σε ομάδες χρονοπρογραμματισμού έτσι ώστε να υπολογίζονται ώρες εργασίας, υπερωρίες, νυχτερινά.